Jakie są najbardziej przyszłościowe zawody?

Jakie są najbardziej przyszłościowe zawody?

Istnieje wiele czynników, które wpływają na określenie perspektywiczności danego zawodu. Jednym z najważniejszych czynników jest to, jak długo dany zawód istnieje. Aby być uznanym za przyszłościowego, musisz mieć jakiś rodzaj nowości, a trudno jest być uznanym za nowatora, jeśli za twoją branżą stoją setki lat tradycji. Z drugiej strony, nowa branża może być uznana za przyszłościową tylko wtedy, gdy jest w stanie przyciągnąć konsumentów. Dobrym przykładem może być świat sztuki. Świat sztuki działa inaczej niż zwykłe firmy, ponieważ nie zaspokajają one bezpośrednio konsumentów; zaspokajają krytyków i kolekcjonerów, którzy z kolei sprzedają swoje dzieła konsumentom. Oznacza to, że artysta nie ma pojęcia, czy jego dzieło zostanie sprzedane aż do wielu lat po jego stworzeniu, co sprawia, że świat sztuki jest bardzo ryzykowny dla artystów, ale również bardzo ekscytujący dla nich, ponieważ pozwala na znacznie większą kreatywność niż biznes.

Innym ważnym czynnikiem jest to, jak bardzo dana branża jest wrażliwa na zmiany i jak szybko się do nich dostosowuje. Większość tradycyjnych zawodów zwykle nie zmienia się zbytnio w czasie. To dlatego wciąż uczymy czytania przy użyciu tych samych metod, które zostały opracowane w 1800 roku i dlaczego ludzie wciąż używają długopisów i papieru zamiast komputerów do pisania listów i robienia notatek na zajęciach w college’u. Więcej na: onluxury.pl