BIM DLA POLSKIEGO BUDOWNICTWA

BIM DLA POLSKIEGO BUDOWNICTWA

BIM znalazło stałe miejsce na gruncie polskiego budownictwa. Podejście, które jeszcze kilka lat temu uchodzić mogło za chwilową, czy przejściową modę i trend, który za jakiś czas ustąpić miał nowym rozwiązaniom, ostatecznie przerodził się w metodę, po którą chętnie sięgają wszyscy zaangażowani w prace nad projektem. Ciężko spekulować na temat tego, czy zamiast BIM pojawiłoby się inne rozwiązanie, które również znalazłoby stałe zastosowanie w prowadzeniu projektów. Przyjmując, że potrzeba jest matką wynalazku, można śmiało przyjąć, że budownictwo jako dziedzina wymagało już zmiany dotychczasowego podejścia i wcześniej czy później pojawiłaby się inna koncepcja, która pozwoliłaby na sprawniejsze prace projektowe.

Początki BIM dla polskiego budownictwa były nieco bardziej skomplikowane, niż miało to miejsce w innych państwach Europy Zachodniej, gdzie państwo podeszło do zmiany podejścia niezwykle poważnie i jej przeprowadzenie zostało ujęte w programie rządowych reform. Tak stało się chociażby w Wielkiej Brytanii. Polscy specjaliście wzorowali się na krajach zachodnich i powoli wdrażali rozwiązania na grunt budownictwa. Po pewnym czasie podejście BIM było już tak powszechnie znane, że zaczęto opracowywać specjalnie dostosowane oprogramowanie, które kompatybilne było właśnie z tą technologią.

BIM dla polskiego budownictwa https://www.protabim.pl/ stało się punktem przełomowym, który pozwolił na zmiany w myśleniu o realizacji projektów. Dzięki wdrożeniu na dużą skalę modelowania informacji o budynku przywrócona została właściwa wartość komunikacji w procesie realizacji. Zaczęto na nowo dostrzegać to, jak wielkie znaczenie dla powodzenia projektu ma odpowiednio przeprowadzona współpraca. Holistyczne podejście w budownictwie wydawać by się mogło intuicyjne, jednak należy pamiętać, że prowadzenie projektów, których etapem końcowym jest powstawanie budynków użytkowych wymaga niezwykle specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Pozostając w bezustannym skupieniu na specyfice swojej profesji, można w łatwy sposób zapomnieć o tym, jak duże znaczenie ma to, aby koncepcje i działania specjalistów ze wszystkich niezbędnych dziedzin były ze sobą spójne.