Regulamin

1. Zasady korzystania z Serwisu

1. W ramach Serwisu Użytkownik może korzystać z następujących Usług:
– zapoznawać się z Treściami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Serwisu lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms) lub za pośrednictwem kanałów RSS;
– umieszczać własne komentarze pod Treściami zamieszczonymi w Serwisie, odnosić się do komentarzy innych Użytkowników, prowadzić polemikę z innymi Użytkownikami.
2. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Serwisie cykmyk.pl treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią integralną część Serwisu. Poza tym Usługodawca posiada prawo do zmian kolejności publikowanych Treści w tym wyróżniania Treści przez siebie
wybranych, nie ograniczając jednocześnie dostępu do pozostałych Treści.
3. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu cykmyk.pl, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo:
– przeglądać serwis, komentarze umieszczone w serwisie przez siebie lub innych użytkowników
– pisać komentarze do zamieszczonych Treści
– umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów, serwisów Facebook.com czy Twitter.com) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu cykmyk.pl.
4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
– nie zamieszczania w Serwisie materiałów zawierających treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności obrażające uczucia religijne, wzywających do
nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub ze względu na płeć, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne.
– niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
– niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
– niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
– nierozpowszechniania treści pornograficznych;
– nie zamieszczania w Serwisie materiałów zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym lub reklamowym oraz nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;
– nie dodawania komentarzy powszechnie uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem oraz dobrymi obyczajami;
– nie podejmowania działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.
– nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisu.
5. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich oraz informować Usługodawcę o wszelkich możliwych naruszeniach.
6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Serwisie Treści w ramach komentarzy oraz publikowania nowych artykułów, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
7. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu Treści o charakterze bezprawnym.
8. Strona cykmyk.pl pełni wyłącznie formę edukacyjno-informacyjną i nie służy jako poradnik medyczny. Wszystkie informacje zamieszczone na naszym portalu nie zastępują i nie mogą zastępować indywidualnej wizyty i konsultacji z lekarzem. Wszystkie informacje zawarte na cykmyk.pl mają wyłącznie charakter informacyjny, a stosowanie ich w praktyce powinno za każdym razem być konsultowane z lekarzem specjalistą.
9. Wszelkie uwagi i pytania związane z Serwisem oraz regulaminem prosimy kierować na adres: kontakt@cykmyk.pl

II. Własność intelektualna

1. Serwis oraz Treści w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie cykmyk.pl, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.)
2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Serwisie przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa w szczególności regulujących zasady dozwolonego użytku, prawa cytatu lub licencji otwartych.
3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisie Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych.
5. Użytkownik chcący udostępnić swoje materiały w ramach komentarze lub nowych artykułów w Serwisie oświadcza, że są one wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada on wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Serwisu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

III. Komentarze

1. Żaden Użytkownik nie może identyfikować się oznaczeniem powszechnie uznawanym za wulgarne, oznaczeniem komercyjnym lub łudząco i celowo podobnym do oznaczenia innego Użytkownika. Serwis może uwarunkować zamieszczanie
wpisów od dokonania przez Użytkowników uprzedniej rejestracji w Serwisie lub serwisie Facebook.com oraz procedury logowania.
2. Serwis nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.
3. Niedopuszczalne jest umieszczanie w treści komentarzy przekazów reklamowych oraz materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.
4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy nie posiadających treści.
5. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania treści, niezgodnych z zapisami niniejszego Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu.
6. Osoby zamieszczające wypowiedzi w Serwisie rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
7. Komentujący w Serwisie wyrażają zgodę na umieszczenie tych treści na wszystkich stronach serwisów prowadzonych przez Usługodawcę.

III. Cookies

1.Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przechowywane lub przetwarzane dane osobowe.

2.Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika, lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

3. Podczas pierwszej wizyty w naszym serwisie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

4. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że jeśli wyłączysz obsługę plików Cookies, które są niezbędne do uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania ustawień użytkownika może to utrudnić, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron WWW.

IV. Dane osobowe

W Serwisie cykmyk.pl nie ma możliwości zarejestrowania się jako użytkownik, czy podawania jakichkolwiek danych osobowych, dlatego też imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, telefon nie są w żaden sposób przechowywane przez administratora.

 

Baner Smartpozyczka