Fotowoltaika

Fotowoltaika

Fotowoltaika dokładnie znaczy „oświetlenie” oraz „elektryczność”. Dziedzina nauki oraz technologii, jaka zajmuje się wytwarzaniem promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Odmiennie mówiąc dostarczanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego. Panele fotowoltaiczne odpowiadają za produkcję energii. Umieszczamy je na dachu czy terenie. Dobrze działa instalacja wyznaczona na południe. Gwarancja żywotności paneli stanowi 25 lat. Przeciętny rezultat energii z 1 kWp w Polsce osiąga 1 000 kWh rocznie. Montaż paneli jest pewny dla dachu. Inwerter (odmiennie falownik) zastępuje dostarczony prąd stały na naprzemienny, ponieważ taki pobierają narzędzia elektryczne.

Fotowoltaika oraz jej typy

Instalacje fotowoltaiczne dzieli się na On-Grid oraz Off-Grid. Podstawową rozbieżnością między nimi, z jakiej pochodzą wszelkie późniejsze zmiany w konstrukcji, jest podłączenie do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej. W systemach On-Grid panele są dokładnie związane z inwerterem DC/AC, gwarantując zbycie uzyskanej nadwyżki zewnętrznemu dostawcy (produkowane są opusty). W systemach Off-Grid natłok energii jest przechowywany w określonych akumulatorach, stanowiących częścią systemu.

Na czym polega system opustów?

Energia elektryczna, wygenerowana poprzez system fotowoltaiczny w nadmiarze, tzn. w ilości większej aniżeli konieczności swoje wytwórcy, jest kierowana do sieci elektroenergetycznej. Tymczasem w wypadku kiedy elektrownia słoneczna nie tworzy energii elektrycznej czy produkcja nie zaspokaja aktualnych potrzeb wytwórcy (wieczór lub zima) jest szansa uzyskania wcześniej danej energii z sieci.

Magazyn energii – czym jest?

Na magazyn energii składa się akumulator, który gromadzi prąd stały w formie napięcia. W chwili kiedy przesyłana do nas jest niegodna użytku energia elektryczna, akumulator magazynuje energię oraz dostarcza ją aby było prawidłowo. Warto wspomnieć iż możliwe jest podpięcie fotowoltaiki Off-Grid do sieci elektroenergetycznej, w momencie kiedy chcemy spieniężyć nasze „nadwyżki”.