Home » Kasztelanowie Krakowscy: Jakub Sobieski, Jan Klemens Branicki, Stanis Aw Koniecpolski, Jan Amor Tarnowski, Hieronim Augustyn Lubomirski by Source Wikipedia
Kasztelanowie Krakowscy: Jakub Sobieski, Jan Klemens Branicki, Stanis Aw Koniecpolski, Jan Amor Tarnowski, Hieronim Augustyn Lubomirski Source Wikipedia

Kasztelanowie Krakowscy: Jakub Sobieski, Jan Klemens Branicki, Stanis Aw Koniecpolski, Jan Amor Tarnowski, Hieronim Augustyn Lubomirski

Source Wikipedia

Published August 1st 2011
ISBN : 9781231832103
Paperback
36 pages
Enter the sum

 About the Book 

r d o: Wikipedia. Strony: 34. Rozdzia y: Jakub Sobieski, Jan Klemens Branicki, Stanis aw Koniecpolski, Jan Amor Tarnowski, Hieronim Augustyn Lubomirski, Stanis aw Jan Jab onowski, Stanis aw Poniatowski, Antoni Barnaba Jab onowski, Miko aj Potocki,Morer d o: Wikipedia. Strony: 34. Rozdzia y: Jakub Sobieski, Jan Klemens Branicki, Stanis aw Koniecpolski, Jan Amor Tarnowski, Hieronim Augustyn Lubomirski, Stanis aw Jan Jab onowski, Stanis aw Poniatowski, Antoni Barnaba Jab onowski, Miko aj Potocki, Stanis aw Warszycki, Adam Miko aj Sieniawski, Miko aj Firlej, Wac aw Piotr Rzewuski, Dymitr Jerzy Wi niowiecki, Spycimir Leliwita, Janusz Ostrogski, J zef Potocki, Dziers aw z Rytwian, Jerzy August Mniszech, Jakub Dembi ski, Andrzej T czy ski, Dobies aw Kurozw cki, Krzysztof Szyd owiecki, Marcin K tski, Marcin Zborowski, Miko aj Kamieniecki, Jan Amor Iunior Tarnowski, Spytko II z Melsztyna, Goworek, Jan z Tarnowa, Andrzej Potocki, Franciszek Szembek, J zef Wandalin Mniszech, Jan z Melsztyna, Jan z T czyna, Spytek Jordan, Antoni Lubomirski, Spytek III Jaros awski, Jan Czy owski, Jerzy Zbaraski, Krystyn z Ostrowa, Janusz Antoni Wi niowiecki, Wierzbi ta z Ruszczy, Walenty Dembi ski, Miko aj z Micha owa, Jan z Pilczy. Fragment: Jakub Sobieski herbu Janina (ur. 5 maja 1590 w kwi, zm. 13 czerwca 1646 w kwi) - polski magnat, pose, pami tnikarz, dzia acz polityczny, dow dca wojskowy, ojciec Jana III Sobieskiego, kr la Polski. Czterokrotny marsza ek Sejmu, senator i wojewoda be ski oraz ruski, u schy ku ycia kasztelan krakowski. Syn kasztelana i wojewody Marka Sobieskiego i Jadwigi Snopkowskiej. Dwukrotnie onaty: z Mariann Wi niowieck - dwie c rki z tego zwi zku zmar y w dzieci stwie, a po jej mierci z Zofi Teofil Dani owicz wn - mieli razem si demk dzieci, z kt rych jednak e tylko tr jka do y a doros o ci. W m odo ci odby podr po Europie, m.in. w 1611 r. przebywa w Lyonie. Po powrocie do Polski jego pozycja znacz co wzros a. Od 1617 by dworzaninem kr lewskim, krajczym wielkim koronnym od 1628 roku, podczaszym od 1636 roku, wojewod be skim od 1638 roku, wojewod ruskim od 1641 roku, kasztelanem krakowskim od 1646 roku. By starost miast: Trembowla, Krasnystaw, Jawor w, Stryj, Ka usz, Bar, Tuchola i Gniew...