Home » Klimaendringer i Norge: Forskernes forklaringer by Knut H. Alfsen
Klimaendringer i Norge: Forskernes forklaringer Knut H. Alfsen

Klimaendringer i Norge: Forskernes forklaringer

Knut H. Alfsen

Published October 25th 2013
ISBN : 9788215021584
Paperback
248 pages
Enter the sum

 About the Book 

Forskningsrådets tiårige forskningsprogram Klimaendringer og konsekvenser for Norge (NORKLIMA) har hatt som målsetning å sette klimaendringer i et helhetlig perspektiv, og på den måten bedre vår forståelse av det som skjer.Hva forteller egentligMoreForskningsrådets tiårige forskningsprogram Klimaendringer og konsekvenser for Norge (NORKLIMA) har hatt som målsetning å sette klimaendringer i et helhetlig perspektiv, og på den måten bedre vår forståelse av det som skjer.Hva forteller egentlig denne forskningen, hva omfatter den og hvordan foregår den?Spørsmålene forskerne har prøvd å finne svar på er: Hvordan skapes klimaendringer og hvordan påvirker klimaendringene selve klimasystemet? Hva skjer med naturen, med dyre- og plantelivet? Hvordan kan samfunnet tilpasse seg endrede klimatiske rammebetingelser?I denne boken har fremtredende forskere innen sine respektive fagfelt gått gjennom og analysert forskningsprosjektene fra NORKLIMA, prøvd å finne svar på spørsmålene, og formidler resultatene på en forståelig, lettlest og engasjerende måte.Alle som er opptatt av vårt klima og den verden vi lever i, vil ha glede av boken. Boken er en nyttig kunnskapskilde for naturfaglærere i ungdomsskolen og videregående skole. Den vil også være av interesse for akademikere og studenter innenfor naturfaglige studieretninger.